Rognplanting

Rsf går stadig nye veier .

 Med andre ord ikke redd for å prøve nye ting. Ikke nytt på landsbasis. Men i Randselva å for Ringerikes Sportsfiskere er dette nytt.

Rognplanting. 

Hvert år har det blitt satt ut rogn som er tatt ut av klekkeriet itil vassdraget. I all hovedsak har dette blitt gjort  i lakseførende vassdrag 

Men nå også Ørret vassdrag som slenger seg på.

 

Med dette håper og tror vi at vi vil få et bedere resultat på fisken. 

Årsmøte

Årsmøte 2017

Onsdag 8.3 kl 18:00 

Sted er klubbhuset under brua (Inngang fra Nordside parken)

   – Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes skriftlig pr epost til postbb@icloud.com innen 1.3.2017

Fluebinding på onsdager 

Vi ønsker å samles på onsdager i det gamle klekkeriet. Under by brua . 

Fluebinding  Nybegynnere som drevne er velkomne til sosialt samvær med fluer ,snakkis  og kaffe. 


Parkering kan gjøres på stormarkedet  (betaling) gang bru over elva . 

Hønefoss skole er et alternativ til parkering.

Onsdag 30-11 kl 18.00 -21.00

Velkommen . 

Stamfiske 2016

Kvelden før dagen.

Suksess altid. 

Veldig bra jobb i år. Effektivt og så skånsom som mulig.

Vi har minimalt utak gjort de siste 6 årene. Så stamfiske  er forholdsvis  raskt gjort. 

Takk til alle som bidrar Rsf.

(Rogner)

(Hakar)

Fisk står trykt og godt inne i klekkeriet  å venter på stryking,  så  årets innlegg  er i boks.

Storørret seminar

Hardt regulerte vassdrag er fellesnevner for storørretens problemer mange steder. NJFF samler nå flere av miljøene som er engasjert i sårbare storørretbestander. 

http://www.njff.no/nyheter/Sider/Klart-for-stororretseminar.aspx