Samarbeid med Ringerike jff

https://www.njff.no/fylkeslag/buskerud/lokallag/ringerike/Sider/Isfiske-pa-Oyangen.aspx

Reklamer

Varsel om årsmøte i Ringerikes Sportsfiskere

Dato: 14.2.2018 kl 18:00 (Patruljeveien 31. Helgelandsmoen)»Gamle Etac bygget»
Innmelding av saker må være styret i hende innen 1.2.2018 til postbb@icloud.com. Forslag til saker skal være formulert med forslag til vedtak. Hilsen Styret

Randselva og Storørret

For de som ikke kunne møte den 8-11 2017.

her er presentasjon fra Ringerikes Sportsfiskere.

Randselva og Storørret

«Ja til bærekraftig stamme»

Ringerikes Sportsfiskere v/ Else Ravneberg

Mål.

 • høstbar bestand
 • at elva reproduserer seg sjøl
 • dvs uten settefisk, rogn, yngel
 • habitatsforbedrende tiltak i stedet
 • attraktivt for fiskere
 • attraktivt for grunneiere
 • fisken prioriteres først – kraftproduksjon i tillegg
 • Nasjonalt storørretvassdrag (som for villaks)

Tid.

 • 2008 2010(11) – miljøundersøkelser ved SWECO…
 • 2009 fredet» rognene
 • 2010 rutiner og drift – halv elv – mindre rogn
 • 2011 – flyttet rogn/yngel til nytt på Viul
 • 2014(15)- Catch & release
 • 2015 prosjekt start – midler fra MiljøDir – Nærstadbekken
 • 2016 – forskermøte, storørretseminar – sideløp Lundstad og ned
 • 2017 – ny fiskeforskrift – MiljøDir i arbeid – økt oppsyn Og mere

Hva har vi fått til så langt.

 • «alle» vet om storørret
 • tas hensyn – catch & release etc
 • vi blir hørt
 • positiv trend både i fjord og elv
 • nedlagt industri, kjølig sommervann, mer nedbør/vann, o.a.
 • summen av dette virker positivt
 • er bestand på vei opp?
 • foryngelse – dvs flere 1.gangsgytere 

NVE.

 • Norges vassdrags- og energiverk
 • Rapportert høsten 2016 – og i 2017 – effektkjøring gir stranding
 • Reaksjon fra NVE i 2017
 • Håper NVE vil «rydde opp» i gamle konsesjoner og tillatelser
 • får satt moderne miljøvilkår

KLD.

 • Klima og miljødepartementet (KLD)
 • Vi ba om et offentlig utvalg for storørret i 2015 (NOU – Norsk offentlig utredning)
 • KLD svarte: først kartlegge bestander, flaskehalser og definere storørret
 • Dette skjer NÅ  NINA leder arbeidsgruppe
 • Rapport i mars 2018
 • Mulig med Offentlig Utvalg for Storørret fra 2018

FM.

 • Fylkesmannen i Buskerud – fiskeforvaltning
 • Truede arter – som storørret, elvemusling
 • Forslag om å harve? Bedt om innspill/råd.
 • Vi må søke og vise i kart mhp elvemusling
 • Forslag om å endre utsett fra fisk til rogn/yngel.
 • Venter

Elvemusling – rødlista art.

 • avhengig av ørret (sitter på gjellene) – OG løs elvebunn
 • 2107 – kartlagt noe
 • i.f.m. bygging ved Kistefos (både nybygg og E16 over elva)
 • Hvalsmoen
 • rapport i løpet av vinteren 2018
 • Betydning for harving

Tiltak.

 • overvåkning av bestand
 • ved El-fiske (oss sjøl) – El-fiskebåt ved NINA
 • ved Drone
 • Harving
 • Automatisk logging av vannføring (finnes ikke per i dag)
 • Rognplanting
 • Øyerogn
 • Grus og stor stein
 • Andre tiltak?

Mye er gjort, men vi er langt fra ferdige. Vi har fortsatt en lang vei å gå.

Sesongen 2017

Sesongen 2017 har hvert bra. Mye fin Elvefisk på våren/sommer tørr flue sesongen leverte i år også

Lover bra for videre år.

Høst sesongen ga mange fine opplevelser. Vi fikk mye vann på slutten å vanskelig fiske. Men alt i alt en bra sesong.

Vi gleder oss til stamfiske 2017.

Da får vi enda mere svar på fisken som er på elva.

Tusen takk til alle besøkende i 2017.

Vi gleder oss til å se dere i 2018.

Skjærsjøen 5-6-7 Mai

Etter en lang vinter med budstikka og binde kvelder i Ringerikes Sportsfiskere. Bestemte noen  av oss for å ta en felles tur.  Som igjen ble til flere. Turen gikk opp på skjærsjøen . Det så lenge ut til at Helgens  tur skulle gå i vasken. Men isen gikk akkurat tidsnok. 

Fredag dro vi opp. Kastet kanoer på vannet og padlet oss ut på en einet leirplass på en øy. Skulle vi få mygg fiske!!

Fredag var en helt fantastisk dag.

Lite fiske, kun rigging av leir og bål kos.

Lørdag skulle bli enda mere fantastisk.

Sol varme . Stillheten tar over av fugle kvitter. Fantastisk nydelig på skjærsjøen nå.

fisken uteblir. Vi er nok for tidlig ute,Men hva gjør vel det. Med så fint vær og sosialt  lag.

Bål kos på kvelden litt i koppen å god mat. 

Takk for turen dette må gjentas.
Bilder følger under.